เปิดครบพฤติการณ์ฟอกเงิน'ศุภชัย-อนันต์-ธัมมชโย'! ปปง.โชว์หมดคำสั่งอายัดที่ดินฉบับเต็ม

11 กรกฎาคม 2560


 

ปปง.โชว์คำสั่งอายัดทรัพย์ที่ดินเอี่ยวคดียักยอกเงินสหกรณ์ คลองจั่น ฉบับเต็ม! เปิดหมดพฤติการณ์ฟอกเงิน ระบุชัด 'ศุภชัย' ถวายที่ดิน 'ธัมมชโย' เป็นการส่วนตัว แต่ใช้ชื่อ 'อนันต์ อัศวโภคิน' ถือกรรมสิทธิ์แทน ก่อนขายต่อเอกชนได้เงิน 492 ล้าน -ชื่อ 2 บริษัทเอกชนปริศนาโผล่

 

          ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วนี้ๆ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น) ในส่วนของที่ดิน ที่โอนขายที่ดินให้กับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (พี่ชายบญธรรม คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) และนายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ ปปง.เป็นทางการ ซึ่งเป็นผลจากการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของ นายศุภชัย ที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจำนวน 3 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 31343 ,31344 และ 31345 ตั้งอยู่ตำบลคลองสอง (คลอง 2 ตก) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่รวม 312 ไร่ 1 งาน 17.6 ตารางวา และหุ้นของบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยวิธีการสั่งจ่ายเช็คจำนวน 11 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,400,000 บาท  (อ่านประกอบ : โชว์เช็ค 11 ใบพันล.! ศุภชัยเซ็นจ่ายถึงธมมชโย-ธรรมกาย-เครือข่าย”, เช็ค 316 ล.มัดธัมมชโยก่อนศาลออกหมายจับคดีฟอกเงิน-จับตาเข้าแจงหรือหนี?)

          โดยในส่วนของ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นั้น ปปง.ระบุในคำสั่งอายัดทรัพย์ว่า ภายหลังจากที่ บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้รับเงินลงทุนของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกแล้ว

          บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำการแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 31343 ออกเป็นที่ดินแปลงย่อยจำนวนหลายแปลง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 161424 จำนวน 12 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา เป็นหนึ่งในโฉนดที่ดินที่แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินเลขที่ 31343 ซึ่งบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ขายที่ดินตามโฉนดเลขที่ 161424 ให้กับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ เป็นเงิน 73,285,000 บาท จากราคา ประเมิน73,875,000 บาท

          ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เม.ย.2556 ได้มีการรังวัดแบ่งแยกโฉนดออกไปอีก 1 แปลง โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 161424 คงเหลือเนื้อที่ดิน 3 งาน 32.5 ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ 165233 เนื้อที่ดิน 11 ไร่ 1 งาน 93.1 ตารางวา นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ได้มีการทำสัญญาให้กับบริษัท พลังมวลชน จำกัด เช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2559 มีกำหนดระยะเวลาเช่า 15 ปี ตกลงจ่ายค่าเช่าที่ดินปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 เดือนละ 250,000 บาท ตกลงจ่ายค่าเช่าที่ดินปีที่ 5-9 เดือนละ 300,000 บาท ตกลงจ่ายค่าเช่าที่ดินปีที่ 10-15 เดือนละ 350,000 บาท รวมค่าเช่าตามสัญญา จำนวน 55,200,000 บาท สิ้นสุดสัญญาเช่าวันที่ 30 มิ.ย.2574

(ดูประกาศฉบับเต็ม : http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/CommandHold_2560/66-2560.pdf)

          ส่วนนายอนันต์ อัศวโภคิน นั้น ปปง. ระบุในคำสั่งอายัดทรัพย์ว่า ภายหลังจากบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้รับเงินลงทุนของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวกแล้ว บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 31344 ให้กับนายอนันต์ อัศวโภคิน ที่ดินเนื้อที่ 46-3-56.2 ไร่ ราคาไร่ละ 2,000,000 บาท เป็นเงิน 93,781,000 บาท

          จากนั้น ได้ปรากฎว่ามีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาถวายที่ดินของนายศุภชัย ให้กับพระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธัมมชโย) เป็นการส่วนตัว

          โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน ลงลายมือชื่อ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแทนพระเทพญาณมหามุนี และมีพยานลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าว เว้นแต่นายศุภชัย ไม่ได้ลงลายมือชื่อ

          ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2558 นายอนันต์ ได้ขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด ในราคา 492,350,250 บาท และได้รับเงินที่เหลือจากการขายที่ดิน จำนวน 468,731,250 บาท นำไปชำระหนี้ให้บริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด และหนี้อื่นบางส่วน โดยนำเงินส่วนใหญ่จำนวน 303,000,000 บาท ไปบริจาคให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อนำไปก่อสร้างอาคาร บุญรักษา

(ดูประกาศ ฉบับเต็ม : http://www.amlo.go.th/amlo-intranet/images/CommandHold/CommandHold_2559/CommandHold_2560/67-2560.pdf )

          ทั้งนี้ คำสั่งอายัดทรัพย์ ปปง. ทั้ง 2 ฉบับ ระบุว่า กรณีนี้มีเหตุอันควรเชื่อว่า นายศุภชัย กับพวก เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุรกิจ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) และ 3 (18) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัย กับพวกไ้ด้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

          ก่อนหน้านี้ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปง. เรื่อง ให้ผู้เสียหายยื่นคําร้องขอคุ้มครองสิทธิจากการกระทําความผิดมูลฐาน จำนวน 2 ฉบับ

          ฉบับแรก ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (คดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น) กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จํากัด โอนขายที่ดินให้กับ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ (พี่ชายบญธรรม คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) ไว้ชั่วคราว จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) แล้ว

          ฉบับสอง ระบุว่า ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดราย นายศุภชัย ศรีศุภอักษร กับพวก (เพิ่มเติม) กรณีบริษัท เอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จํากัด โอนขายที่ดินให้กับ นายอนันต์ อัศวโภคิน ไว้ชั่วคราว จํานวน 2 รายการ พร้อมดอกผล มีกําหนดไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) แล้ว

          ประกาศทั้งสองฉบับ ระบุเหมือนกันว่า อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 จึงขอให้ผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทําความผิดมูลฐานในรายคดีข้างต้นยื่นคําร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจํานวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทําความผิดมูลฐานรายคดีนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สํานักงาน ปปง. ภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตามแบบคําร้องเพื่อขอให้ศาลนําทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 09 กรกฎาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย