หัวคิว 6% ‘นำไปให้ผู้ใหญ่'! เปิดคำพิพากษาคดีบิ๊ก อ.ต.ก.รับสินบน 1.5 ล้าน

12 กรกฎาคม 2560


 

คำพิพากษาทางการ เบื้องหลังคดีอดีต รอง ผอ.ระดับ 10  อ.ต.ก.เรียกรับสินบน 6% แลกอนุมัติเบิกจ่ายให้เอกชน กรณีเป็น ตัวแทนช่วงส่งอาหารดิบให้เรือนจำชุมพร 1.5 ล. อ้าง นำไปให้ผู้ใหญ่มีหลักฐานภาพ เสียง พยานมัด ถูกซ้อนแผนจับสดคาลานจอดรถ จ.นนทบุรี ก่อนจำคุก 8 ปี

          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2560 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษาคดี นายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (รอง ผอ. อ.ต.ก.) เรียกรับเงิน 1.5 ล้านบาท จากผู้ประกอบการค้าอาหารดิบเรือนจำจังหวัดชุมพร เพื่อแลกกับการอนุมัติจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคู่ค้าช่วงของ อ.ต.ก. ในการจัดส่งอาหารดิบให้เรือนจำจังหวัดชุมพร โดยสั่งจำคุกนายพงษ์วิทย์ จำเลยที่ 1 เป็นเวลา 8 ปี นายวิชา สัจจาวรรรณ์ จำเลยที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี 4 เดือน

 

          สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฎในคำพิพากษา ระบุว่า คดีดังกล่าวจำเลยได้เรียกเงินจากผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 6 ของมูลค่าตามสัญญาทั้งหมด คำนวณเป็นเงินกว่า 1,700,000 บาท อ้างว่าจะต้องนำไปให้ผู้ใหญ่ แต่โจทก์ร่วมปฏิเสธว่าไม่มีเงินให้จึงได้บันทึกเสียงสนทนาการเรียกเงินของนายพงษ์วิทย์ไว้เป็นหลักฐานหลายครั้ง และพยายามขอให้นายพงษ์วิทย์อนุมัติการจ่ายเงินให้โจทก์ร่วม แต่ไม่เป็นผล หลังจากนั้นจึงไปร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และได้รับคำแนะนำว่าให้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กองบังคับการกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทั่ง พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกันวางแผนนัดหมายให้นายพงษ์วิทย์มาทำความตกลงที่ร้านอาหารใน จ.นนทบุรี โดย ป.ป.ช. มอบเครื่องบันทึกเสียงและภาพขนาดเล็กติดไว้ทีแว่นตาของโจท์ร่วมด้วย ตกลงในวงเงิน 1,500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดแรก 1,000,000 บาท งวดที่สองจำนวน 500,000 บาท มีข้อตกลงว่าหากโจทก์ร่วมและผู้เสียหายยอมจ่ายงวดแรกแล้ว ขอให้นายพงษ์วิทย์อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารดิบที่ อ.ต.ก. ค้างอยู่ในเดือน มี.ค.2557 หากจ่ายงวดที่สองจำนวน 500,000 บาท ขอให้นายพงษ์วิทย์อนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดเดือน เม.ย. และ พ.ค.2557  

          หลังจากนั้น โจทก์ร่วมและผู้เสียหายได้นัดให้นายพงษ์วิทย์ รับเงินก้อนแรก 1 ล้านบาทที่ห้องอาหาร โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี นำไปสู่การจับกุมนายพงษ์วิทย์ จำเลยที่ 1 และนายวิชา ลูกน้อง พร้อมเงินจำนวน 1 ล้านบาท ที่ลานจอดรถโรงแรมนนทบุรีพาเลซ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2557 โดยพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ขณะที่ จำเลยอ้างว่าเป็นเงินที่โจท์ร่วมนำมาใช้หนี้

          สำนักข่าวอิศรารายงานว่า คดีดังกล่าว โจทก์มีเทปบันทึกเสียงการสนทนาการเรียกรับเงิน ภาพถ่าย และพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนตำรวจ กองบังคับการกองปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี โทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลย และผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบโทรศัพท์ของจำเลย

          สำหรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คนึงพาณิชย์ ปัจจุบันเป็นคู่สัญญาจัดส่งอาหารดิบกับ เรือนจำจังหวัดชุมพร วงเงิน 25,526,952 บาท สิ้นสุดสัญญา 30 ก.ย.2560

          สำนักข่าวอิศรารายงานว่า อ.ต.ก. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลจากรายงานประจำปี คณะกรรมการปี 2555-2556 มีชื่อ นายชวลิต ชูขจร เป็นประธานบอร์ด นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ นายพงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค เป็นรองผู้อำนวยการ

          ขณะที่ กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ในช่วงปี 2554-2557 คือ พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ต่อมา นายวิทยา สุริยะวงศ์, นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ปัจจุบันคือ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย