ปปช.แย้มฟ้องเองคดีบ้านเอื้ออาทร

8 พฤศจิกายน 2560

          นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหา นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เปิดเผยว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ได้ตั้งคณะทำงาน ร่วมระหว่างอัยการสูงสุดกับป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสำนวนร่วมกัน หลังจาก ที่ก่อนหน้านี้ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนายวัฒนา และส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดไปแล้ว แต่อัยการสูงสุดเห็นว่ามีข้อกฎหมาย บางประเด็นที่ต้องพิจารณาแก้ไข โดยการพิจารณาของคณะทำงานร่วมใกล้เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องตามแนวนโยบายและอยู่ในความสนใจจึงต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็วไม่ล่าช้า ซึ่งคาดว่าจะนำกลับมารายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ ป.ป.ช.ทราบอีกครั้ง ในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม หากที่สุดแล้วอัยการมีมติไม่ส่งฟ้องนายวัฒนาทาง ป.ป.ช. ก็จะพิจารณายื่นเรื่องต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอง

 

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย