ก.พ.แจงแนวฟันโกงกองทุนเสมา

11 กรกฎาคม 2561


 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ผู้เกี่ยวข้องทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ (ซี) 8-11 และอยู่ในหลายสังกัด ว่า จากข้อหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พฤติกรรมไม่ผิดวินัย ซึ่ง ทางก.พ.ได้ตอบมาแล้วว่า ถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการสังกัดใด ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุข้าราชการรายนั้น ๆ เป็นผู้พิจารณา เช่น ข้าราชการระดับ 8-9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ข้าราชการระดับ 10-11 ให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ส่วนข้าราชการต่างสังกัดระดับ 10-11 เช่น สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ให้นายกรัฐมนตรี เป็น ผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ

 

ตอนนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปและส่งสำนวนทั้งหมดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้ว ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง รองปลัด ผอ.กองทุนเสมาฯ รองเลขาธิการองค์กรหลักต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับโอนเงินที่ปรากฏในสำนวน ทั้งนี้ การพิจารณาสั่งการลงโทษทางวินัยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ขึ้นอยู่กับว่าใครมีมูล หรือไม่มีมูล ก็ว่ากันไป เช่น ประมาทเลินเล่อ หรือเข้าไปมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ โดยสำนวนทั้งหมดได้ส่งให้ นพ.ธีระเกียรติ พิจารณาแล้ว

ส่วนการดำเนินการกับนางรจนา สินที อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ระดับ 8 สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดศธ. ทราบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. )ได้เข้าไปยึดทรัพย์มูลค่าได้ประมาณ 6 ล้านบาท แต่เป็นทรัพย์สินติดจำนองทั้งหมด ทั้งนี้ มียอดรวมเงินกองทุนฯ ที่ถูกโกงไปยอดคือ 77 ล้านบาท ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้กำลังรอคำตอบจากกระทรวงการคลัง ว่าจะนำเงินดอกเบี้ยกองทุนมาจ่ายได้หรือไม่

 

ที่มา : ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย