ป.ป.ช.ฟันอดีต ผอ.ร.ร. ใน จ.นราธิวาส ปลอมลายเซ็น-โกงอาหารกลางวันเด็กรวม 4 แสน

22 สิงหาคม 2561


 

ป.ป.ช. นราธิวาส อัพเดตคดีทุจริตประจำปีงบประมาณ 61 เชือด 3 สำนวน อดีตนายก อบต.ลาโละ ตัดไม้พะยูงขาย ผอ.ร.ร.บ้านโคสุมุ ฉาวปลอมลายเซ็นถอนเงินจากบัญชี 2.4 แสน-โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก 2 แสน ส่งอัยการฟ้องศาลทุจริตแล้ว

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า นายณัฐวุฒ ขมประเสริฐ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.นราธิวาส แถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช.นราธิวาส สรุปได้ว่า ปัจจุบันมีเรื่องที่ส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแล้ว 3 สำนวน ได้แก่

 

1.เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 ชี้มูลความผิด นาย ย. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กระทำการตัดต้นพะยอมซึ่งเป็นไม้หวงห้าม และเป็นทรัพย์สินของ อบต.ลาโละ แล้วนำไม้ดังกล่าวไปขายนำเงินไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต

2.เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ชี้มูลความผิด น.ส. ร. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโคสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส กรณีปลอมลายมือชื่อในเอกสารใบถอนเงินธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และนำเอกสารใบถอนเงินที่ลงลายมือชื่อปลอมดังกล่าว ใช้ถอนเงินออกจากบัญชีประเภทออมทรัพย์ของโรงเรียนบ้านโคกสุมุ แล้วเบียดบังไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต รวม 247,417 บาท

3.เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 ชี้มูลความผิด น.ส. ร. ครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านโคสุมุ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส เบียดบังเงินทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโคกสุมุจำนวน 2 แสนบาท ที่ได้รับมอบจากบริษัทเอกชนไปเป็นประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง เอกสาร และความเห็น ไปยังสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9 เพื่อดำเนินการคดีอาญาในศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 21 สิงหาคม 2561

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย