อบต.ยะรม ส่อร้าง หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลไล่ออกแทบยกสำนักงาน

22 สิงหาคม 2561


 

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดปลัด อบต.ยะรม กับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานเกือบทั้ง อบต. ฐานทุจริตเบิกจ่ายงบโครงการสัมนาและดูงานของผู้นำชุมชนและกลุ่มสตรีในพื้นที่ พบที่แท้ไปเที่ยวเกาะลังกาวี ลงมติไล่ออกแทบยกสำนักงาน รอผู้ว่าฯออกคำสั่ง แฉ อบต.ยะรมส่อเป็น อบต.ร้าง เหตุนายก อบต.ก็ถูกไล่ออกไปก่อนหน้านี้จากคดีทุจริตก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม (ปลัด อบต.ยะรม) ซึ่งเป็นปลัดหญิง กับพวกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานใน อบต. กระทำทุจริตในการเบิกจ่ายงบโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชนและสตรีตำบลยะรม ที่ จ.สตูล จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงในเชิงลึก

          ผลการไต่สวนพบว่า โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ ของ อบต.ยะรม มีกำหนดการ 5 วัน แต่กลับนำผู้เข้าร่วมโครงการไปท่องเที่ยวที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเชีย เป็นเวลา 3 วัน แล้วจัดทำเอกสารเท็จเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเบิกจ่ายเงินของ อบต.ซึ่งเป็นเงินของทางราชการ โดยการใช้เอกสารปลอมและเอกสารเท็จเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.

 

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 961-32/2561 พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนพนักงานในสำนักงานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ มีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง ทำเอกสารเท็จ รับรองเอกสารเท็จ ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีกับเจ้าหน้าที่ อบต.ที่ถูกชี้มูลความผิดทั้งหมด

          สำหรับผู้บังคับบัญชาของปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน อบต. คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยโทษทางวินัยร้ายแรงคือ "ไล่ออก" ส่วนศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ น่าจะเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

          มีรายงานว่า หากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกคำสั่งลงโทษไล่ออกกับปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ ป.ป.ช.เสนอ จะทำให้ อบต.ยะรม แทบจะกลายเป็น อบต.ร้าง ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงาน เหลือแต่ลูกจ้างเท่านั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายก อบต.ยะรม ก็ถูกชี้มูลความผิดในคดีทุจริตก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำในพื้นที่ จนถูกคำสั่งไล่ออกไปแล้ว จากนั้นจึงมีการแต่งตั้งให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่แทน กระทั่งล่าสุดปลัด อบต.กับพวก ก็มาถูกชี้มูลความผิดคดีทุจริตเบิกงบโครงการศึกษาดูงานเท็จซ้ำอีก

          ต.ยะรม เป็น 1 ใน 5 ตำบลของ อ.เบตง จ.ยะลา อำเภอใต้สุดแดนสยาม อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร มีเขตติดต่อกับรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มีชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยว และอากาศดี

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 22 สิงหาคม 2561

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย