ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2554

ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ประจำปี พ.ศ. 2554
(Corruption Perceptions Index 2011)

 

ผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลกประจำปี พ.ศ. 2554

 

ประเทศไทยสอบได้ความโปร่งใสอันดับที่ 80 จาก 183 ประเทศทั่วโลก

 

 

 

ดร. จุรี วิจิตรวาทการ เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี พ.ศ. 2554 พบว่า ประเทศไทยได้ 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่อันดับที่ 80 จากการจัดอันดับทั้งหมด 183 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 11 จาก 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย[1] โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ ประเทศโคลัมเบีย เอลซัลวาดอร์ กรีซ โมรอคโค และเปรู

 

ผลการจัดอันดับประจำปีนี้ ประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าครึ่งหนึ่ง มีเพียง 49 ประเทศเท่านั้นที่ได้คะแนนตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป โดยประเทศนิวซีแลนด์สามารถครองแชมป์อันดับหนึ่งในระดับโลก (9.5 คะแนน)และได้คะแนนมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ส่วนเดนมาร์กและฟินแลนด์แชมป์เก่าแม้จะได้คะแนนมากขึ้นแต่ก็เป็นอันดับสอง (9.4 คะแนน)  ขณะที่อันดับสุดท้าย ได้แก่ ประเทศโซมาเลียและเกาหลีเหนือ (1.0 คะแนน)  ส่วนในภูมิภาคเอเชีย สิงคโปร์ยังครองอันดับหนึ่ง (9.2 คะแนน) และเมื่อพิจารณาตามกลุ่มประเทศและภูมิภาค พบว่า กลุ่มประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และประเทศในภูมิภาคยุโรปส่วนใหญ่มีคะแนนค่อนข้างดีกว่าภูมิภาคอื่นๆ ขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง และภูมิภาคอัฟริกา มีคะแนนค่อนข้างน้อย

 

ดร. จุรี กล่าวว่า “คะแนน CPI เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลและประชาชนของประเทศต่างๆทั่วโลก ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศของตนเองและประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

 

ในประเทศไทยเราก็ตื่นตัวเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมากขึ้น มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นป.ป.ช. ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่สำคัญที่สุดเราต้องแก้ไขที่ระบบความคิดความเชื่อของคนไทยให้ได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่คนไทยยอมรับไม่ได้  ด้วยการให้คุณค่าแก่ความดีมากกว่าความร่ำรวยที่ไม่คำนึงถึงวิธีการได้มา ซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครได้ริเริ่มหลักสูตร “โตไปไม่โกง” มาใช้สอนในโรงเรียนสังกัดกทม.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว”

 

CPI (Corruption Perceptions Index) คือ ดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 (คอร์รัปชันมากที่สุด) – 10 (คอร์รัปชันน้อยที่สุด) จัดทำโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหาคอร์รัปชันและมีเครือข่ายใน 120 ประเทศทั่วโลก และได้จัดทำดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 นี้ ได้จัดอันดับจากประเทศต่างๆ จำนวน 183 ประเทศ  โดยจัดอันดับจากผลสำรวจของสำนักโพลล์ต่างๆ จำนวน 13 แห่ง

 

 

 

ติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ดร.จิรวรรณ ภักดีบุตร และดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย

 

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ถ.เสรีไทย บางกะปิ กทม. 10240

 

โทรศัพท์ 02-727-3501-5, 02-377-7206 โทรสาร 02-374-7399

 

www.transparency-thailand.org

 [1]      เฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     (ไม่รวมเอเชียกลางและตะวันออกกลาง)

 

 

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย