งานแถลงข่าว โตแล้วอย่าโกง โตแล้วไม่โกง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว หลักสูตร โตแล้วอย่าโกง โตแล้วไม่โกง เพื่ออบรมกับข้าราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ผุสดี ตามไท ปลัดกรุงเทพมหานคร นางนินนาท ชลิตานนท์ และประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย