ชงตั้งศาลพิเศษตัดสินคอร์รัปชั่นคดีไม่มีอายุความ

โพสต์ทูเดย์ สถาบันต่อต้านคอร์รัปชั่นธรรมศาสตร์เสนอ สปช.ตั้งศาลชำนาญการพิเศษลุยคดีทุจริต

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะแกนนำสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ ได้ยื่นหนังสือต่อนายเทียนฉาย กีระนันทน์ประธาน สปช.เพื่อเสนอแนวคิด 9 ข้อว่าด้วยการปฏิรูปการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีสาระสำคัญเช่น การให้มีศาลชำนาญพิเศษดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต และมีกระบวนวิธีพิจารณาคดีเป็นระบบ เปิดเผย ไม่ล่าช้า

ขณะเดียวกัน ให้คู่ความอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ และในกรณีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับดำเนินการไต่สวน และคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตที่มีโทษไม่ต่ำกว่า 5 ปี ต้องไม่มีอายุความรวมถึงไม่นับอายุความระหว่างหลบหนีคดีหากมีการวินิจฉัยแล้ว

นอกจากนี้ ห้ามให้อัยการหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรกำกับดูแลร่วมเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการในรัฐวิสาหกิจด้วย รวมถึงการกำหนดโทษการทุจริตเลือกตั้งให้รุนแรงและห้ามผู้ที่ถูกตัดสินว่าทุจริตลงเลือกตั้งหรือมีตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต

ด้าน นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวสัมมนาในหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชั่นมาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงินว่า ควรมีมาตรการที่รวดเร็ว เช่น การตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย จากการรายงานของสถาบันการเงินและผู้ประกอบการที่มิใช่สถาบันการเงินตามกฎหมายฟอกเงินอย่างเคร่งครัด การสนับสนุนให้มีการใช้การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เช็กแทนเงินสด และที่สำคัญการทำงานของหน่วยงานปราบคอร์รัปชั่นต้องทำงานกันอย่างบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างทำงานต้องทำงานโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย