"คุณรวย แต่คุณโกงเขามา"

ต้านโกงต้องกล้าชี้หน้าบอก : "คุณรวย แต่คุณโกงเขามา"

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องของทุกคนในชาติ ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และต้องพูดต้องเตือนต้องย้ำ เพื่อให้การต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน

 

ผมจึงเห็นด้วยกับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน องคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ท่านจะพูดให้สติคนไทยเรื่องนี้ทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสพูดในที่สาธารณะ ไม่ใช่พูดเฉพาะเมื่อเขาตั้งหัวข้อมาให้พูด แต่ท่านจะเข้าประเด็นนี้ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นเรื่องอะไร

เพราะการโกงกินเป็นเรื่องอันตรายต่อทุกส่วนของสังคมโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

วันก่อน พลเอกเปรม ได้รับเชิญเป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ ครบรอบ 60 ปี

หัวข้อทางการคือความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

ท่านประธานองคมนตรีตั้งหัวข้อการปราศรัยเองว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินโดยเน้นเรื่องการโกงชาติเพราะเป็นเรื่องสำคัญต่อความมั่นคง

 

ท่านบอกว่าประเทศไทยมีปัญหา 2 อย่างคือ ความยากจน และการโกงชาติ

ปัญหายากจนเป็นภาระของรัฐบาล และการโกงชาติเป็นภาระของทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข

ท่านบอกว่าคนไทยยังเฉยเมยต่อ คนโกงชาติ โดยบอกว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง การปราบปรามไม่เกี่ยวกับตนเอง เขาโกงคนอื่นไม่ได้โกงตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ประชาชนคิดเช่นนี้

พลเอกเปรม บอกว่าถ้าหากไม่เกรงกลัวลูกปืน อยากให้เปิดโปงคนโกง ไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหน ไม่ต้องไหว้ หรือแสดงความเคารพ แสดงความขยะแขยงรังเกียจต่อคนโกงชาติบ้านเมือง เพราะเชื้อโรคการโกงจะติด

 

ท่านย้ำว่าให้อยู่ไกล ๆ คนโกง รักษาระยะห่าง เพราะเชื้อโรคการโกงจะมาติด คนโกงกลิ่นไม่ดี

เราควรชี้หน้าแล้วบอกว่าคุณรวย แต่คุณโกงเขามา

ท่านประธานองคมนตรีบอกว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อคนโกง

ท่านเสนอให้ตั้งศาลฉ้อราษฎร์บังหลวง และต้องเรื่องขั้นตอนของบางคดี

ความจริง พลเอกเปรม ได้พูดเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างสม่ำเสมอ คราวนี้ท่านเน้นย้ำด้วยถ้อยคำที่จะแจ้งชัดเจนว่า คนไทยไม่ใช่เพียงแต่ตั้งรับเรื่องชั่วร้ายนี้เท่านั้น แต่ควรจะต้องมีวิธีการ เชิงรุกเพื่อให้สังคมตื่นตัวขึ้นมาต้านคนโกงอย่างเป็นกิจจะลักษณะ

คนโกงนั้นมี กลิ่นไม่ดี จึงควรจะอยู่ห่าง ๆ ไม่ควรจะคบหาสมาคมด้วย และนอกจากจะไม่ไหว้และแสดงความเคารพคนโกงแล้ว คนไทยก็ควรจะต้องแสดงท่าทีให้ชัดเจนด้วย ว่าจะไม่ร่วมสังฆกรรมและต้องบอกให้เขารู้ว่าที่ไม่เสวนาด้วย แม้จะมีตำแหน่งแห่งหนและเป็นคนมีฐานะ เป็นที่เคารพของคนบางคน แต่เราจะบอกเขาว่าที่เขารวยเพราะเขาโกงมา เราไม่อาจจะแสดงความเคารพนับถือได้

ดังนั้น ถ้าใครยังแสดงความเคารพและยอมคบหาสมาคม รับใช้คนโกง คนทำผิดกฎหมาย คนหลบเลี่ยงกฎหมายบ้านเมืองเพราะมีอิทธิพล ก็ย่อมจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฉ้อราษฎร์บังหลวงด้วย

 

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 กาแฟดำ

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย