“ป.ป.ช.” เผยลงพื้นที่ตรวจสอบ งบตำบลละ 5 ล้านใกล้ชิด เบื้องต้นพบมีบางพื้นที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

ป.ป.ช.เผยลงพื้นที่ตรวจสอบ งบตำบลละ 5 ล้านใกล้ชิด เบื้องต้นพบมีบางพื้นที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง

29 กุมภาพันธ์ 2559


 

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการตำบลละ 5 ล้านบาทของกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานป.ป.ช. ได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของป.ป.ช. ลงไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ ซึ่งตนมอบนโยบายไปว่าให้ทำการสุ่มตรวจทุกโครงการที่เห็นว่าอาจจะมีวิธีการสุ่มเสี่ยง หรือคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ได้รายงานผลตรวจสอบเบื้องต้นเข้ามายังสำนักงานป.ป.ช. โดย

ระบุว่าบางพื้นที่น่าจะมีเหตุว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง จึงได้ย้ำให้ในพื้นที่นั้นๆ ไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติม และหากข้อมูลเหล่านั้นมีความชัดเจนก็ให้ส่งมาพิจารณาว่า เพียงพอที่จะให้ป.ป.ช.ทำเรื่องไต่สวนในเชิงลึกต่อไปหรือไม่ ซึ่งในเร็วๆนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าเข้ามา แต่ถ้าพื้นที่ใดที่สามารถดำเนินการแก้ไขตรวจสอบได้ ทางป.ป.ช.ก็ได้ประสานงานไปยังมหาดไทย ซึ่งตนทราบว่าทางมหาดไทยได้มีหนังสือไปถึงปลัดจังหวัดทุกจังหวัด ว่าให้ดูแลเป็นพิเศษในเรื่องการดำเนินโครงการ เพื่อย้ำให้ดำเนินการให้โปร่งใสไม่ให้เกิดการทุจริต

เมื่อถามว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม ชัยนาท และพังงา ที่ลงไปตรวจสอบการดำเนินโครงการแล้วนั้น พฤติการณ์อะไรที่พบว่าเป็นการกระทำไม่โปร่งใส นายสรรเสริญ กล่าวว่า เป็นการดำเนินโครงการไปก่อนที่ได้รับการอนุมัติ และการตรวจรับงานทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ

 

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย