ปปช.ชี้มูลความผิดอดีตขรก.สรรพากร ทุจริตโกงคืนภาษี 597 ล้าน

ปปช.ชี้มูลความผิดอดีตขรก.สรรพากร ทุจริตโกงคืนภาษี 597 ล้าน

1 มีนาคม 2559


 

 ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีตข้าราชการสรรพากร ทุจริตโกงคืนภาษี 597 ล้านบาท ส่งต่อศาลสั่งอายัดตกเป็นเงินของแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. พร้อมด้วยน.ส.สุภา ปิยะจิตติ ป.ป.ช. แถลงผลการประชุมว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลนายสุวัฒน์ จารุมณีโรจน์ อดีตนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 27  ข้อหาร่ำรวยผิดปกติ และให้อายัดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินกว่า 597 ล้านบาท จากกรณีดังกล่าวได้พบว่านายสุวัฒน์ อนุมัติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ และพบว่ามีการโอนเงินจำนวนนั้นเข้าบัญชีเงินฝากของนายสุวัฒน์ ที่ผ่านมา ป.ป.ช.มีคำสั่ง

ให้นายสุวัฒน์  แสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของตน คู่สมรส และบุคคลอื่นที่ถือทรัพย์สินไว้แทน ตามแบบแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติของนายสุวัฒน์ คู่สมรส บุตร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 78 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  จำนวน 49,972,033.62 บาท

น.ส.สุภา กล่าวว่า จากการไต่สวนพบว่า นายสุวัฒน์อนุมัติคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการส่งออก ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 26 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทลมไม่มีการทำธุรกรรมส่งออกจริง และได้มีการนำฝากเข้าบัญชีของนายสุวัฒน์ และบุคคลใกล้ชิด เป็นเงิน 415,897,041.98 บาท อีกทั้งยังตรวจสอบพบทรัพย์สินจำนวนมากของนายสุวัฒน์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพฤติการที่นำทรัพย์สินไปไว้ในชื่อของนิติบุคคล ที่นายสุวัฒน์ ไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินมูลค่า 181,663,079 บาทได้  จึงเห็นว่าเป็นการร่ำรวยที่ผิดปกติ ในรูปแบบบัญชีเงินฝากธนาคาร รวม 8 บัญชี  เงินฝากหลักประกัน  ดอกผล และเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จำนวน 5 แห่ง ที่ดิน 15 แปลง และรถยนต์ 1 คัน ดังนั้น ป.ป.ช.จึงมีมติส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินกว่า 597 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน ตามาตรา 80 (4) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างไรก็ดีสำหรับกรณีเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลมาจาการดำเนินคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,300 ล้านบาท และคาดว่าจะมีความเกี่ยวโยงกับวงเงินอื่น ที่ป.ป.ช. กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่ในขณะนี้

 

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย