ผู้ว่าการ สตง.ชี้หน้าที่เสียภาษีองค์กรรับเงินอุดหนุนสสส. ให้ยึดตามกม.

ผู้ว่าการ สตง.ชี้หน้าที่เสียภาษีองค์กรรับเงินอุดหนุนสสส. ให้ยึดตามกม.

3 มีนาคม 2559


 

ผู้ว่าการ สตง.ชี้หน้าที่เสียภาษีองค์กรรับเงินอุดหนุนสสส. ให้ยึดตามกม.เคร่งครัด เตรียมปรับปรุงการตรวจสอบสตง.เข้มข้นรัดกุม

 

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า เงินกองทุน สสส.นั้น มีข้อสังเกตในการตรวจสอบ และเราได้มีการแจ้งเตือนในรายงานการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ เพียงแต่การแก้ไขยังไม่สามารถทำให้ปัญหาหรือข้อสังเกตเหล่านั้นยุติลงได้ ก็ยังคงต้องตรวจสอบ เสนอแนะไปเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาขณะนี้ทางรัฐบาลได้ให้มีการปรับแก้ในเรื่องระเบียบ โดยเฉพาะระเบียบเรื่องความทับซ้อนที่บอกว่า แม้ไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้ ในยุคปัจจุบันคงต้องทบทวนกันใหม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน เพื่อให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าการแก้ไขเป็นไปอย่างบริสุทธิ์จริงๆ 

เมื่อถามว่า สตง.มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเรียกชำระภาษีย้อนหลังของมูลนิธิที่รับเงินสนับสนุนจาก สสส. สามารถทำได้หรือไม่ นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า การจัดเก็บภาษี เป็นเรื่องของหน้าที่ผู้เสียภาษีอยู่แล้ว ส่วนคนที่มีหน้าที่จัดเก็บก็ต้องจัดเก็บ จะไปบอกว่าจัดเก็บแล้วทำให้เกิดผลกระทบคงไม่ได้ เพราะกฎหมายการจัดเก็บไม่มีการยกเว้น ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเป็นองค์กร หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกุศลโดยเจตนาเนื้อแท้แล้ว ถ้ามีเจตนาที่ดี การเสียภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำตามหน้าที่ และทำให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนด้วย 

"จากนี้ไป สตง.จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นแล้ว ที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่ได้ลงไปในรายละเอียด เพียงแค่ตรวจติดตามเรื่องการกล่าวอ้างว่ามีการมอบเงินให้ แล้วให้ไปทำงานแทน ต่อไปเราคงต้องตรวจสอบในรายละเอียด เพราะเราจะตามจากเงินที่ใช้จ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่เราจะเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นตามที่กล่าวอ้างมาข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ต้องเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ ให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นธรรมาภิบาล" นายพิศิษฐ์กล่าว 

เมื่อถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ ถ้าการอนุมัติเงินของกองทุน สสส. ต้องผ่านงบประมาณแผ่นดินเหมือนหน่วยงานราชการอื่น นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ตรงนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ในปัจจุบันการออกแบบจะดูเรื่องความคล่องตัว ความอิสระ แต่อย่างไรเสียต้องอยู่ในระบบการควบคุมและตรวจสอบได้ด้วย หากอิสระทำตามใจโดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบ ก็ไม่ควรจะเป็นเงินจากแผ่นดิน แม้แต่เงินส่วนตัวของภาคเอกชนยังมีระบบในการตรวจสอบได้ ฉะนั้น นี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาประกอบการพิจารณาเรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบของ สตง.ให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบสามารถอธิบายได้อย่างโปร่งใสรัดกุม ให้มั่นใจว่าเงินที่ออกไปให้กับองค์กรอื่นมีการใช้จ่ายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

 

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 3 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย