ร้อง ปปง.สอบบัญชีทรัพย์สิน “ไร่ส้ม-สรยุทธ” อาจเข้าข่ายทุจริต

ร้อง ปปง.สอบบัญชีทรัพย์สิน ไร่ส้ม-สรยุทธอาจเข้าข่ายทุจริต

7 มีนาคม 2559


 

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า - เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ ปปง. ขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินย้อนหลังบริษัท ไร่ส้ม ของนายสรยุทธ และพวก เข้าข่ายทุจริตหรือไม่

วันที่ 4 มี.ค. 59  เวลา 11.00 น. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) น.ส.ภคอร จันทรคณา กรรมการผู้จัดการ บ.ชีวานันท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะกรรมการมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทีมงาน เดินทางยื่นเอกสารต่อ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ของนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา และพวก

 

       น.ส.ภคอรกล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากสื่อมวลชน นักวิชาการ บริษัทเอกชน เพื่อนนักแสดง เพื่อให้ตรวจสอบและเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมของผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชน ซึ่งจริยธรรมทางจิตใจจำเป็นต้องสูงกว่าการรอคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อไป อีกทั้งขอสนับสนุนนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       “สำหรับการตรวจสอบทรัพย์สินบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ให้ตรวจย้อนหลังช่วงระหว่างปี 2546-2559 ว่าทรัพย์สินที่ได้มาในช่วงเวลาดังกล่าวได้มาโดยชอบหรือไม่ 4 ประเด็น 1. รายละเอียดในตัวสัญญาได้เขียนครอบคลุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการหรือไม่ 2. ที่มาของสัญญาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อาทิ กฎหมายว่าด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ 2542 มีการแข่งขันราคาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 3. ตรวจสอบดูว่าสัญญาในลักษณะเดียวกันมีการทำสัญญามากกว่า 1 สัญญาที่ได้ทำกับภาครัฐหรือไม่ และ 4. กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะในสัญญา (TOR) เป็นไปในทางที่รักษาผลประโยชน์ทางราชการหรือไม่น.ส.ภคอรกล่าว

       นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า อยากให้ตรวจสอบสัญญาระหว่าง อสมท กับบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ว่ารายละเอียดนั้นเอื้อประโยชน์แก่เอกชนอย่างไร รวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังว่าทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบหรือไม่ ถ้าได้มาโดยมิชอบและทำให้เงินงอกเงยขึ้นถือว่าผิด นอกจากนี้ยังมีอีกหลายสัญญาที่มีการทำแอบแฝงอยู่จึงอยากให้หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเข้าตรวจสอบ ส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่อยากให้ตรวจสอบเฉพาะบริษัท ไร่ส้ม จำกัด แต่ตรวจสอบบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ เพราะอยากสร้างเป็นบรรทัดฐานของสังคมและมองว่าการทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐถือว่าผิดขั้นร้ายแรง

       ด้าน พ.ต.อ.สีหนาทเปิดเผยว่า ทางมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้าร้องเรียนเรื่องการกระทำผิดของบริษัท ไร่ส้ม จำกัด และเกี่ยวข้องกับนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา โดยทาง ปปง.รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะดำเนินการทำงานร่วมกับเอกชนแต่ว่าอาจใช้เวลาสักระยะเนื่องจากต้องย้อนหลังไปหลายปีซึ่งข้อมูลอาจจะมีมาก ทั้งนี้ การตรวจสอบแยกเป็น 2 กรอบ 1. ตรวจสอบตามคำสั่งของกฎหมายที่ว่าตามระเบียบ 2. ตรวจสอบอันที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยมีบริษัทเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากผู้กระทำผิดคืนทรัพย์สินครบถ้วน ทาง ปปง.ก็ไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ แต่หน่วยงานอื่นสามารถดำเนินการเอาผิดต่อไปได้

 

 

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 4 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย