ปลัดคลัง เผย จำนำข้าวรอบ 30 ก.ย. 58 ขาดทุนเพิ่มขึ้น

ปลัดคลัง เผย จำนำข้าวรอบ 30 ก.ย. 58 ขาดทุนเพิ่มขึ้น

8 มีนาคม 2559


 

ปลัดคลัง เผย จำนำข้าวรอบ 30 ก.ย. 58 ขาดทุนเพิ่มขึ้น จากค่าเสื่อมราคา ระบุ รอเสนอนายกรัฐมนตรี-นบข. ก่อนเปิดเผยตัวเลข...

วันที่ 8 มี.ค. 59 นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว รอบวันที่ 30 ก.ย. 58 ว่า ผลขาดทุนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม เนื่องมาจากเรื่องค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ย ค่าเช่าโกดัง การขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่ารับจำนำมา ซึ่งยังชี้แจงในรายละเอียดไม่ได้ แต่ตัวเลขไม่ถึงแสนล้าน โดยหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบทันที และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) รับทราบต่อไป

 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอแนวงทางในการปิดโครงการรับจำนำข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนหลักการบริหารข้อมูล การบริหารสต๊อกข้าว เพื่อให้การปิดบัญชีสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยจะเสนอต่อที่ประชุม นบข.พิจารณา ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อปิดบัญชีจำนำข้าวทุกไตรมาส เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าเหมือนปัจจุบัน พร้อมทั้งจะมีการเสนอให้รัฐบาลตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้ความเสียหาย 4 ปี

 

 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 8 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย