เพิ่งรู้ราคางานจริง1.9 ล้าน ผู้รับเหมาอีสานโวยถูกหลอกจ้างช่วงขุดคลองแค่3แสน

เพิ่งรู้ราคางานจริง1.9 ล้าน ผู้รับเหมาอีสานโวยถูกหลอกจ้างช่วงขุดคลองแค่3แสน

16 มีนาคม 2559


 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับร้องเรียนจากผู้รับเหมารายหนึ่งในภาคอีสาน ว่า เข้าไปรับจ้างช่วงขุดคลองของ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) ผ่านเครือข่ายบริษัทรับเหมากลุ่มคุณนาย อ. ในราคาหลักแสน ปัจจุบันได้ส่งมอบงานให้ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินว่าจ้างบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ผู้รับเหมารายนี้ ระบุว่า ได้มีโอกาสอ่านข่าวของสำนักข่าวอิศรา ที่เผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการขุดคลองในภาคอีสาน ของ อผศ.ที่ทำสัญญากับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี และพบว่าราคางานที่แท้จริงอยู่ที่หลักล้านบาท จึงรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก คิดว่าถูกหลอกและเอาเปรียบจากกลุ่มคุณนาย อ.ที่เอางานมากระจายให้มากเกินไป 

 

ผู้รับเหมารายนี้ ยังระบุด้วยว่า มีงานขุดคลองหลายงาน ที่ผู้รับเหมารายย่อยรับไปทำงานจริงเพียง 15-20%ของราคางานจริง  เช่น งานขุดลอก ใน จ.ยโสธร วงเงินจริง 1,970,000 บาท วันเริ่มงาน 29 ก.ค.58 วันสิ้นสุด 26 ธ.ค.58 ผู้รับเหมารายย่อยที่ทำงานเองรับงานมาจากนายหน้าสายคุณนาย อ.ในราคา 300,000บาท โดยไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันไว้ว่าจ้างกันปากเปล่า ให้เงินล่วงหน้า 50,000 บาท และจ่ายค่าน้ำมันให้ครั้งละ 400 ลิตร จนเสร็จงาน ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้หลังส่งมอบงานแล้ว แต่จนถึงปัจุบันส่งมอบงานแล้วก็ยังไม่จ่ายส่วนที่เหลือให้

ผู้รับเหมารายนี้ ยังระบุด้วยว่า เหตุที่ผู้รับเหมารายย่อยรับทำงานในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงถึง 15-20%ได้เพราะบางโครงการ แบบที่ทำมาโดย ปภ.กับ อผศ.นั้นเป็นแบบที่กำหนดปริมาณงานที่ไม่ต้องขุดลอกจริงไว้มาก และสภาพหน้างานที่ขุดยังไม่ตื้นเขินมาก จึงทำการขุดเพื่อแต่งคันคูคลองให้ได้ตามปริมาณงานในแบบเท่านั้นก็สามารถส่งมอบงานได้เลย

ขณะที่ นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา ว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้รับเหมารายย่อยในภาคอีสานถึงประเด็นเรื่องดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้หน่วยงานตรวจสอบนำไปใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการสอบสวนต่อไป

"เป็นที่น่าสังเกตว่าโครงการขุดลอกคลองในภาคอีสาน วงเงินจริงราคา 1,970,000 บาท แต่มีกลุ่มผลประโยชน์เอางานไปให้ผู้รับเหมารายย่อยทำ 300,000บาท คำถาม คือ เงินส่วนต่างที่เหลือ 1,473,000บาท ไปเข้ากระเป๋าใคร และการที่ อผศ.ทำบันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องจักรในทุกโครงการแล้วกำหนดรายรับเข้าองค์กรเพียง 10% ถือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่" นายวิวัฒน์ ระบุ

 

 

อ่านรายละเอียดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็ปไซต์สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 16 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย