ก.ล.ต.กล่าวโทษ‘บ.นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ-โพลาริส-ศิร์วสิษฏ์’ซื้อหุ้นครอบงำเนชั่น

ก.ล.ต.กล่าวโทษบ.นิวส์ เน็ตเวิร์คฯ-โพลาริส-ศิร์วสิษฏ์ซื้อหุ้นครอบงำเนชั่น

29 มีนาคม 2559


 

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  กล่าวโทษบุคคล 3 ราย กรณีมีเจตนาร่วมกันได้มาซึ่งหุ้น NMG เพื่อครอบงำกิจการได้แก่ (1) บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) หรือเดิมชื่อบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด (มหาชน) (SLC) (บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทแม่ของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์) (2) บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR) หรือเดิมชื่อบริษัท วธน แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (WAT) และ (3) นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง กรณีมีพฤติกรรมชักชวนกันเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG) เพื่อครอบงำกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.)

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้ชี้เบาะแสและตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า NEWS POLAR และนายศิร์วสิษฎ์ มีพฤติกรรมและเจตนาร่วมกันให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์และครอบงำกิจการ NMG ในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยไม่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้อง และไม่ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NMG โดยเมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวร่วมกันได้มาซึ่งหุ้น NMG ข้ามจุดทุกร้อยละ 5 และคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ NMG อันเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และรายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้อง

การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกลุ่มบุคคลทั้ง 3 รายดังกล่าว ไม่ประสงค์เข้ารับการเปรียบเทียบความผิด  ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อ ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงปลายปี 2558 ก.ล.ต. ดำเนินการกล่าวโทษนายณิทธิมน หัสดินทร ณ อยุธยา ในฐานะประธานกรรมการบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG และประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ NMG ประจำปี 2558 ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) กรณีไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุมและห้ามผู้ถือหุ้นบางรายออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM) ด้วย

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 28 มีนาคม 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย