ศาลฎีกาฯเปิดเผยรายชื่อ 15 นักการเมืองท้องถิ่นไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-ลุ้นผล 16 คน

4 เมษายน 2559


 

ศาลฎีกาฯคลอดตารางนัดพิจารณาครั้งแรก 15 คดีบัญชีทรัพย์สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถูก ป.ป.ช.ชี้มูล ส่วน เจ๊หงส์ ศมานันท์นายกเทศบาลเมืองราชบุรี ไต่สวนครั้งที่สอง 28 เม.ย.นี้ ยังไม่รู้ผลอีก 16 คน รวม 2 ชุด 31 คน มีบอร์ด ททท.-เลขาฯผู้ว่าฯกทม.ด้วย

                สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า เมื่อ 28 มี.ค.2559 ที่ผ่านมา ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เผยแพร่ตารางนัดคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องให้วินิจฉัยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช. ทั้งสิ้น 15 คดี

 

1.นายเสกสรร เพ็ญสุข นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 19 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 7/2559)

2.นายภูวกร ตันบุญเอก นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 2/2559)

3. นายภูดิศ จำเริญรักษา นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 6/2559) (เลขานุการนายก อบต.บ้านใหม่)

4. นายนพดล ไพรวัลย์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 26 เม.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 5/2559)

5.นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นัดไต่สวนวันที่ 28 เม.ย.2559

(คดีดำที่ อม.70/2558)

6.นายจิรโรจน์ บวรฐิติไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 10/2559)

7.นางวัลลภา ใจดี นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 11/2559)

8.นายไพฑูรย์ ไพบูลย์ผล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 12/2559)( ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี)

9.นายพงศ์พันธุ์ หิรัญรัตน์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 13/2559) (รองนายเทศมนตรีตำบลอู่ทอง)

10.นายจิระนันท์ ตัณฑะเตมีย์ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 15/2559)

11.นายธนวัฒน์ ชินหอม นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559(คดี ดำที่ อม 16/2559) (เลขานุการ เทศบาลตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี)

12.นายธีระศักดิ์ วารีนิล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 17/2559) (รองนายก อบต.ทุ่งทอง จ.กาญจนบุรี)

13.นายกรรณณัฐฏ์ เจนประเสริฐ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 24 พ.ค.2559 (คดี ดำที่ อม 14/2559)

14.นายธนกร พิพัฒนบัณฑิตกุล นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 1 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 18/2559)

15.นายณัฐศักดิ์ รักษาชน นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา วันที่ 9 มิ.ย.2559 (คดี ดำที่ อม 8/2559)

 

ทั้งนี้คดี นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี (คดีดำที่ อม.70/2558) ศาลฎีกาฯนัดพิจารณาครั้งแรกเมื่อ 26 ต.ค.58 นัดตรวจพยานหลักฐานวันที่ 16 ธ.ค.58 นัดไต่สวนครั้งแรก 18 ก.พ.59 และ ครั้งที่สอง 28 เม.ย.59

มี16 คดี (ราย) ที่ศาลฎีกาฯ นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษาเมื่อปลายเดือน ม.ค.-ปลายเดือน ก.พ. 2559 แต่ยังไม่มีคำเผยแพร่ผลคำพิพากษา ได้แก่

1. นายสมชัย ทิพย์อุทัย คดีดำที่ อม.78/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 27 ม.ค.59

2.นายบุญเตือน ราคาแพง คดีดำที่ อม.79/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 27 ม.ค.59

3.นางสมถวิล จงสูงเนิน คดีดำที่ อม.80/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 27 ม.ค.59

4.นายศิรวิชญ์ ภู่วงค์ คดีดำที่ อม.812558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

5.นายสมคิด แสงติ๊บ คดีดำที่ อม.82/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

6.นายธนากร หรือพราม ประคำสี คดีดำที่ อม.83/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

7.นายพัฒนา คำปวน คดีดำที่ อม.84/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

8.นายสุนทร พิมพาพร คดีดำที่ อม.85/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

9.นายสุไลหมาน อาดำ คดีดำที่ อม.86/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 1 ก.พ.59

10.นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ์ คดีดำที่ อม.87/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59 (บอร์ด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

11.นายยูหนีด นายหนู คดีดำที่ อม.89/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59

12.นายบาด๊อน ปานแขวง คดีดำที่ อม.88/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59

13.นายกมลเทพ ผาสุข คดีดำที่ อม.90/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59

14.นายกอหรี แสล่หมัน คดีดำที่ อม.91/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59

15.นายสุวัฒน์ อินทร์เกตุ คดีดำที่ อม.92/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 15 ก.พ.59

16. นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช คดีดำที่ อม.93/2558 นัดพิจารณาคดีครั้งแรกหรือนัดฟังคำพิพากษา 24 ก.พ.59 (เลขานุการผู้ว่าฯ กทม.)

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา วันที่ 2 เมษายน 2559

Share this Content

   
© องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย